top of page
Grunge Blackboard Transparent

Valgfagskursus

Stefan Theilmann

Tid: 19.3 2025 kl. 09-14
Sted: UCL (Nærmere info følger)

Pris: 1000 kr for medlemmer

1250 kr for ikke-medlemmer.

Tilmelding sker på: Fynmus17@gmail.com

 

Som kursist på Valgfag i musik kommer du til at arbejde med både den praktiske og teoretiske del. Det betyder at vi skal:

 

- spille og synge arrangementer – akustisk og elektrisk

- arbejde med de fem videns- og færdighedsområder: musikliv, musikoplevelse, musik i medier, musikanalyse og musikhistorie

- prøve forskellige opgaver, spil, øvelser og refleksioner

- løbende koble praksis og teori

- bygge konkrete materialer til fx musikanalyse og sammenspil

- skabe og skrive musik

- skabe netværk og udveksle idéer og erfaringer

Kurset vil have fokus på indholdet i undervisningen, men hvis der er brug for kort at kigge på prøvedelen, er der også plads til det. :-)

bottom of page